Spelregels

Algemeen

 • Teams worden verzocht om 2 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de desbetreffende zaal aanwezig te zijn, dit om vertragingen in het (volle) wedstrijdschema te voorkomen.  Maar nog niet het veld betreden voordat de vorige wedstrijd is afgelopen!  Houd het wedstrijdschema goed in de gaten en zorg dat je op tijd in de juiste zaal bent!
 • Te laat komen van een team bij een wedstrijd (ter bepaling aan de scheidsrechter) wordt, met wat voor reden dan ook, bestraft met een reglementaire 0-3 nederlaag.
 • De wedstrijden vangen centraal aan, duren 13 minuten en worden middels een centraal signaal beëindigd. Er wordt tussentijds niet gewisseld van speelhelft. Bij eventuele blessurebehandelingen loopt de tijd door. Als op het moment van het centrale eindsignaal een penalty is gegeven, wordt deze nog genomen (zonder rebound mogelijkheid). Let op: vanaf wedstrijd 37 duren de finalewedstrijden 17 minuten!
 • Een team bestaat uit 1 doelman/vrouw en 4 veldspelers. Wisselspelers en coach nemen plaats op de daartoe opgestelde wisselbanken langs de lijn.
 • De wedstrijden staan onder leiding van de daartoe aangestelde scheidsrechters, die als uitgangspunt de regels van KNVB-zaalvoetbal hanteren.
 • De beslissingen van de aangewezen scheidsrechter tijdens de wedstrijd zijn bindend en zijn boven geschikt aan andere regels.
 • Het team dat in het wedstrijdschema als eerste wordt genoemd (thuisspelend team), neemt de aftrap. Dragen beide teams vergelijkbare shirts (dit is ter bepaling van de scheidsrechter), dan dient het thuis-spelende team hesjes te dragen (deze zijn verkrijgbaar bij de toernooileiding). In het programmaboekje is bij de deelnemende teams opgenomen in welk kleur shirt men speelt.

Belangrijke regels, die (mogelijk) afwijken van G-veldvoetbal

 • Als de bal over de zijlijn gaat, wordt deze door de tegenpartij niet ingegooid maar ingeschoten. De tegenpartij neemt tenminste drie meter afstand.
 • Bij een achterbal wordt deze door de doelman weer in het spel gebracht middels  onderhands ingooien. Ook in balbezit van de keeper, brengt deze de bal met een onderhandse ingooi in het veld. Een keeper mag dus niet bovenhands de bal werpen of de bal uitschieten.
 • Als een bal tegen het plafond wordt getrapt, volgt een vrije trap voor de tegenstander op de plaats van waaruit de bal was getrapt.
 • Er mag onbeperkt worden teruggespeeld op de doelman.
 • Er mag onbeperkt worden gewisseld, echter: altijd ter hoogte van de middenlijn en niet ergens anders. Let op: eerst speler er uit, dan pas wisselspeler er in.
 • Lichamelijk contact en slidings zijn verboden.
 • Tegen tijdtrekken wordt opgetreden door het geven van een vrije trap aan de tegenstander op 10 meter afstand van het doel van de ploeg die zich hieraan schuldig heeft gemaakt.
 • Bij een vrije trap wordt tenminste 5 meter afstand genomen.
 • Je mag niet scoren vanaf de eigen helft, ook niet vanuit een intrap aan de zijlijn en de keeper mag ook niet scoren vanuit een achterbal.
 • De scheidsrechter is bij machte om tijdstraffen uit te delen: 2 minuten of 5 minuten langs de kant. Bij ernstige misdragingen of overtredingen mag een speler worden heengezonden. Een door de scheidsrechter uit het veld gezonden speler wordt naar gelang de ernst van de overtreding gestraft door de toernooicommissie (in overleg met de scheidsrechter).
 • Hiervoor genoemde regels wijken af voor poule 3 (spelers van 6-12 jaar) op de volgende onderdelen:
 1. zolang de bal binnen de boarding is wordt er doorgespeeld;
 2. bij een vrije trap wordt 2 meter afstand gehouden;
 3. hier mag wel gescoord worden vanaf eigen helft, maar niet vanuit een intrap aan de zijlijn en de keeper mag ook niet scoren vanuit een achterbal.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.