Toernooi- en Zaalregels

 • Deelnemende teams van poule 1 en 2 melden zich uiterlijk een half uur voor de eerste door hen te spelen wedstrijd bij de toernooi receptie. Deze is aanwezig bij de grote ingang op de begane grond.
 • Een team dat wegens omstandigheden niet op tijd in de zaal aanwezig kan zijn, dient dat tijdig te melden bij Jan-Hein Boers op het nummer 06-29087654.
 • Teams die alleen deelnemen aan het toernooi voor 6-12 jarigen: poule 3, melden zich uiterlijk 11.00 uur bij de toernooi receptie, eveneens bij de grote ingang op de begane grond.
 • Deelnemende teams zijn verplicht zorg te dragen voor handhaving van orde en netheid in de sporthal om derhalve beschadigingen en/of verontreiniging van de sporthal te voorkomen. Vernielingen in en rondom de sporthal worden verhaald op het desbetreffende team c.q. de persoon indien daartoe aanleiding is.
 • Afval dient gescheiden in de daartoe aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Roken en alcohol drinken in de sporthal is ten strengste verboden.
 • Het betreden van de zaal is alleen toegestaan voor teams en hun begeleiders en wel met sportschoeisel dat geen strepen op de vloer achterlaat.
 • Supporters zijn verplicht plaats te nemen op de tribune en begeven zich dus niet in de zaal.
 • Er worden geen honden of andere huisdieren in de zaal of op de tribunes toegelaten, behalve KNGF-erkende geleidehonden, waarbij dat vooraf door de eigenaar bij de toernooileiding dient te worden gemeld.
 • De organisatie is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, ongeval of welke schade dan ook.
 • Deelname aan dit toernooi is op eigen risico en de organisatie is niet aansprakelijk in geval van mogelijk ontstaan letsel als gevolg van deelname aan het toernooi.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermissing van persoonlijke bezittingen zoals mobiele telefoons, portemonnees en andere zaken die men bij zich draagt tijdens een toernooi. De coach/leider is hiervoor de aangewezen persoon.
 • Een team dat zich wegens omstandigheden terugtrekt uit het toernooi, dient dat uiterlijk een maand voor de toernooidatum te melden bij Jan-Hein Boers op het nummer 06-29087654.